Våra tjänster

PRIO

.Trädgård
        Ger avtryck i Din trädgård


Design  -  Ritning  -  Anläggning  -   Växter  -  Trä  -  Sten


Våra tjänster


Anläggningsarbete

Timtaxa 425 kr.


Projektledning

Timtaxa 500 kr.


PT – Personlig Trädgårdsmästare

Konsultation & arbete sida vid sida tillsammans med er.


Plantering

Växter, träd och buskar av god kvalitet samt tips på skötsel

hemlevererade till er.


Skapa passande utemiljö till ditt hus

Allt från modern funkisvilla till 1800-talslänga.


Trädäck och andra trädgårssnickerier

Exempelvis i ek, douglasgran eller lärk.


Enkel trädgårdskonsultation

Vi träffas hemma i er trädgård och går igenom vad det är ni vill

göra om/ändra. Vi ger tips och råd (både på design och växtförslag)

på plats och kommer med idéer. Ni håller i pennan.

Ca. 2.000:-


Trädgårdsritning beroende på utformning och storlek

Så här går det vanligtvis till: Oftast gör vi ca 1-3 besök om ca 1-2 h per gång beroende på trädgårdens omfattning och era önskemål att vara med framtagandet av er trädgårdsritning. Vi anpassar oss efter era behov.


Vi gör ett inledande besök i er trädgård och går tillsammans mer er igenom vad ni vill få ut av er nya trädgård och vad era tankar är kring funktion och val av material. Vi kommer att be er fylla i vår checklista där ni kan beskriva era förväntningar, budget mm. Denna kan ni med fördel ha klar vid vårt inledande besök då det kan vara bra att ni har tänkt till vad ni önskar er av er nya trädgård.


Tomtritning eller situationsplan är bra om ni har kopior på till oss, finns ingen mäter vi för en extra kostnad. Vi kommer även att behöva mäta upp och ta hänsyn till befintliga träd och fasta konstruktioner som ej är inritade i situationsplanen (om det ej är en helt ny trädgårdsanläggning som ska göras).


Vi skissar först ett förslag på design och träffar er för att stämma av så att det känns bra för er. Därefter ritar vi en skalenlig handkolorerad trädgårdsritning som visar er nya trädgårds helhet, dvs. form, hårdgjorda ytor, byggnader, uteplatser, gångar, rabatter, perenner, träd, buskar, rumsindelning, pergolor etc. Vi gör en växtlista med både latinska och svenska namn.


Vi träffas sedan för att beskriva våra tankar till trädgårdsdesignen och där vi även kan ge skötselråd för er nya trädgård.


Om ni sedan vill gå vidare med oss som projektledare eller anläggare gör vi en anläggningsplan för att förverkliga ritningen. Vi anlitas då per timme.


Ca. 10.000 - 15.000:-


Trädgårdsdesign via e-post

Om ni bor långt från Förslöv finns även möjligheten att få hjälp av oss via post/e-post.


Fotografera er tomt/trädgård från alla tänkbara vinklar. Vi behöver även en skalenlig planritning över tomten där samtliga byggnader och befintliga gångar, uteplatser, rabatter etc. finns med. Priser som ovan men avdrag för de uteblivna besöken görs såklart.Alla priser ovan är exklusive moms. Körning i en en-milsradie runt Förslöv ingår. Utanför området tillkommer milersättning. Ladda ned checklistan som vi ber er fylla i vid besöket. 

Vi har utbildning och erfarenhet inom TRÄDGÅRDSDESIGN, VÄXTER samt ANLÄGGNING.   


Copyright PRIO Trädgård © All Rights Reserved